Privacy Policy

Bu Çerez Uygulamaları Politikası; adFx.me internet platformu veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi), ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan her uygulamayı içermektedir.

adFx.me platformunu kullanarak, çerez’lerin bu Çerez Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerez’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya adFx.me sitemizi kullanmamalısınız. Kullandığımız çerez’leri devre dışı bırakmak, adFx.me ve bağlantılı sitelerdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Çerez uygulamaları nelerdir?

Çerez’ler, adFx.me sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır .Bir çerez genellikle; alındığı web sitesinin adını, çerez’in “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Çerez’leri ne amaçla kullanırız?

Çerez’leri; adFx.me ve bağlantılı sitelerin kullanımını kolaylaştırmak, adFx.me ve bağlantılı sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerez’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerez’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Ne tür çerez’ler kullanıyoruz?

adFx.me iki tür çerez kullanılabilir; “oturum çerez’leri” ve “kalıcı çerez’ler”. Oturum çerez’leri, adFx.me platformundan ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici çerez’lerdir. Bir kalıcı çerez, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Çerez’in cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o çerez’e ait süreye veya “ömre”, ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir)

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve web sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, adFx.me sitesine gelen ziyaretçilere dair web sitesi kullanım bilgileri, web sitelerimizdeki banner reklamlarınının daha etkili bir şekilde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir. Bu bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.

Üçüncü parti çerez’leri nasıl kullanıyoruz?

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, adFx.me platformunu ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza çerez ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz.Bu çerez’ler ve bu çerez’leri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

adFx.me platformunu ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden çerez’ler alabilirsiniz. Bu çerez’leri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece çerez’leri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz.

Çerez’leri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerez’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerez’leri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerez’leri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.

Eğer kullandığımız çerez’leri devre dışı bırakırsanız, bu eylem adFx.me kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin adFx.me platformu üzerinde bulunan belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya bir adFx.me ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

adFx.me platformunu görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

 adFx.me platformu bir EP Medya Yayıncılık Ltd. Şti. oluşumudur. 

Her türlü sorularınız için contact@adFx.me adresini kullanabilirsiniz.